Съдържанието на www.babylon-translations.com е обект на авторско право.

Използването на материалите, публикувани на страниците на www.babylon-translations.com за печат, електронно или по друг начин, не е позволено освен с писменото съгласие на www.babylon-translations.com.