Писмен превод

Вашата техническа документация, търговска кореспонденция, патенти, договори, както и специализираните Ви текстове в областта на правото, медицината, рекламата и индустрията, и текстове от всякакъв друг вид, са в ръцете на нашите професионални преводачи.

Изготвяне на преводи с последна версия CAT-Tools (SDL Trados).

Устен превод

Симултанен превод на симпозиуми, семинари, конференции.

Консекутивен превод за бизнес срещи.

Многоезични проекти

Ние изпълняваме мащабни многоезични проекти: паралелно превеждане на текстове на няколко езика винаги навреме.

Предлагаме тази услуга за всички езикови комбинации.