Ние спазваме високите стандарти за качество, като следваме следните принципи

Прецизен избор на преводач

Нашите преводи се извършват от преводачи, за които целевият език е роден език. Те живеят в страната, в която се говори този целеви език, и познават добре неговата културна специфика и социална функция. Имат повече от 10-годишен преводачески опит и са специалисти в областта, в която превеждат.

Модерни технологии за превод

Ние използваме най-модерен софтуер (така наречените CAT-Tools), за да оптимизираме процеса на превода и резултата от него. Преводаческият софтуер осигурява от една страна консистентност на терминологията, а от друга спестява разходи на клиента при по-големи обеми за превод.

Проверка на всеки превод

Преведените текстове се проверяват прецизно, за да се гарантира перфектен краен продукт.